Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét sớm đầu tư xây dựng cầu Bản Khiển, xã Lăng Can, để thuận lợi cho người và phương tiện đi lại nhất là trong mùa mưa lũ

TRẢ LỜI:

Hạng mục đầu tư xây dựng cầu Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 với tổng mức đầu tư là 24.755.123.000 đồng, thời gian triển khai thực hiện giai đoạn 2019-2021. Hiện nay, Chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đang triển khai các bước tiếp theo để sớm khởi công xây dựng công trình.