Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình; Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Sớm đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Ba Đạo đi qua Hang Khào đến Bến thủy lòng hồ thủy điện Tuyên Quang và xây dựng công trình hạ tầng khu vực bến thủy vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Ba Đạo đi qua Hang Khào đến Bến thủy lòng hồ thủy điện Tuyên Quang và xây dựng công trình hạ tầng khu vực bến thủy vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang tại địa bàn huyện Na Hang:

Ngày 15/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã có Tờ trình số 49/TTr-UBND về việc đề nghị phê duyệt chủ trương quy hoạch chi tiết mặt bằng; xây dựng hạ tầng khu vực bến thủy vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang và cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Ba Đạo đến bến thủy. Ngày 05/6/2019, Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh đã có Báo cáo thẩm định số 252/BC- HĐTĐ. Tuy nhiên, do chưa cân đối được nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn hiện nay nên chưa triển khai đầu tư xây dựng được. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, tham mưu đề xuất tỉnh xem xét cân đối bố trí vốn để thực hiện Dự án trong giai đoạn 2021-2025.

* Về đề nghị đầu tư xây dựng công trình hạ tầng khu vực bến thủy vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang tại địa bàn huyện Lâm Bình:

Trong những năm qua, huyện Lâm Bình đã chú trọng đầu tư phát triển du lịch, như: Khôi phục một số lễ hội truyền thống, phục dựng đền, chùa; quy hoạch các điểm du lịch cộng đồng, làng văn hóa du lịch. Tuy nhiên, tại khu vực bến thủy vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang chưa được đầu tư. Đề nghị của cử tri là cần thiết. Tuy nhiên, do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa thể đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đưa các hạng mục công trình khu vực bến thủy vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái thuộc huyện; Xây dựng bến thủy tại khu vực Bản Phủng xã Xuân Tiến(Cũ) huyện Lâm Bình; Xây dựng bến thủy tại khu vực Nà Năm xã Thúy Loa (Cũ) huyện Lâm Bình) để tổ chức triển khai thực hiện.