Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Khẩn trương kéo dây, cấp điện sinh hoạt cho nhân dân đoạn từ thôn Nà Chúc đến Bản Luông, cột điện đã được dựng từ lâu nhưng chưa kéo dây điện.

TRẢ LỜI:

Năm 2019, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã thực hiện đầu tư công trình chống quá tải lưới điện khu vực, với quy mô: Xây dựng trạm biến áp Nà Chúc 2, công suất 50 kVA và đường dây hạ thế.

Ngày 12/9/2019 Công ty Điện lực Tuyên Quang đã thực hiện đưa trạm biến áp và đường dây hạ thế vào vận hành, do vậy cơ bản đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong khu vực.