1

Sớm bàn giao Làng Thanh niên lập nghiệp về cho huyện hoặc xã quản lý và sử dụng, hiện nay công trình điện không đảm bảo an toàn, mặt bằng, cơ sở vật chất không có người trông coi, quản lý

2

Cấp có thẩm quyền xem xét quỹ đất đã thu hồi cho tái định cư Khuôn Làn, huyện Chiêm Hóa, giao cho huyện Lâm Bình và xã Bình An quản lý và sử dụng 

3

Bổ sung vốn đầu tư xây dựng tuyến đường từ thôn Tiên Tốc xã Bình An đi Khuổi Xoan, xã Hồng Quang để người dân đi lại, giao thương được thuận lợi

4

Có nguồn kinh phí hỗ trợ xây tuyến mương chính của thôn Nà Coóc, xã Bình An có chiều dài trên 02 km, hiện nay tuyến mương xuống cấp không đủ nước sản xuất cho nhân dân trong thôn

5

Cấp kinh phí hỗ trợ 05 hộ thuộc đối tượng di dân tại chỗ ra khỏi vùng nguy hiểm năm 2022. Hiện nay đã được một năm từ khi làm xong nhà hộ gia đình vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ của Nhà nước

6

Các ngành, cơ quan chuyên môn khẩn trương thanh toán khoản tiền hỗ trợ cho 38 hộ nghèo sửa chữa và làm mới nhà ở năm 2022 theo Quyết định số 308/QĐ-MTTQ-BTT ngày 02/12/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang ban hành Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

7

Cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí cho 03 hộ đã di dời do sạt lở năm 2022

8

Xem xét, cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ cho 41 hộ nghèo sửa chữa nhà ở năm 2022, hiện nay nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, không có khả năng trả nợ

9

Có nguồn vốn hỗ trợ cho các hộ thanh niên đang sinh sống trong Làng Thanh niên lập nghiệp phát triển kinh tế ổn định đời sống

10

Xem xét điều chỉnh giá nước sinh hoạt nông thôn, hiện nay giá nước 5.000đ/1m³ là quá cao, không phù hợp đối với các hộ nghèo đặc biệt khó khăn

11

Xem xét tính cộng dồn quá trình bảo hiểm xã hội khi là giáo viên hợp đồng để xếp lại lương cho 09 giáo viên mầm non được tuyển dụng năm 2007 (đã có thời gian hợp đồng lao động đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2001 đến thời điểm tuyển dụng) nhưng sau khi trúng tuyển không được tính thời gian hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội để xếp lương như giáo viên mầm non tuyển dụng năm 2009 đến ngày 20/7/2012 theo hướng dẫn tại Văn bản 443/SNV-CCVC ngày 20/7/2012; Văn bản số 632/SNV-CCVC ngày 10/03/2012 của Sở Nội vụ

12

Cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết tiền dạy vượt giờ năm học 2021-2022 của giáo viên đã tổng hợp báo cáo gửi các cơ quan chuyên môn, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa được thanh toán.

13

Chi tiền làm thêm giờ cho giáo viên mầm non. Theo quy định tại Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non: Mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần. Tuy nhiên hiện nay giáo viên đang làm việc 10-11 tiếng/ngày và đang thực hiện thu tiền trực trưa 1.000 đồng đến 3.000 đồng/ trẻ từ phụ huynh để trả tiền trực trưa cho giáo viên rất khó khăn do đời sống, nguồn thu nhập nhân dân còn thấp.

14

Tỉnh sớm bố trí kinh phí thanh toán tiền dạy quá số giờ theo quy định cho giáo viên ở các trường học trên địa bàn huyện.

15

Chúng tôi còn được hưởng các chế độ tiền lương theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hay không? Vì nhà trường đã tạm dừng cấp lương vùng III từ tháng 01/2023 đến nay. Tuy nhiên theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 19/6/2021 của Ủy ban dân tộc thì 10 thôn của xã Thổ Bình vẫn là thôn vùng III, đến nay văn bản này vẫn còn hiệu lực.