31Xem xét xây dựng công trình phai Giàng, thôn Nà Giàng. Hiện nay cánh đồng Nà Giàng đang thiếu nước sản xuất.
32Thực hiện Quyết định số 2001/QĐ-TTg, ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Trong đó tỉnh Tuyên Quang có huyện Lâm Bình được thưởng 10 tỷ đồng; xã Thượng Lâm được thưởng 01 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay tổng cả huyện và xã chỉ được cấp 7,8 tỷ đồng (Được cấp tại Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Còn 3,2 tỷ đồng, tuy đã giao vốn tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng thực tế không có kinh phí để thực hiện. Để có kinh phí thanh toán khối lượng hoàn thành cho các công trình phúc lợi từ năm 2016, tránh nợ đọng vốn đầu tư, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm cấp vốn cho huyện Lâm Bình để thực hiện.
33Đề nghị hỗ trợ kinh phí cho Hợp tác xã Quang Minh để xây dựng mở rộng khu chế biến lá Giang. Hiện nay, trên địa bàn xã có Hợp tác xã Quang Minh, được thành lập từ năm 2016, hiện nay đang thu mua và chế biến lá giang để xuất khẩu, giá trị kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân trên địa bàn xã.
34Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí cán bộ tại bộ phận một cửa của huyện Lâm Bình, để tiếp nhận, hướng dẫn nhân dân thực hiện các thủ tục giao dịch, tạo điều kiện thuận tiện cho nhân dân. Cử tri phản ánh, từ tháng 8 năm 2021, Văn phòng đăng ký đất đai các huyện: Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình sáp nhập thành Văn phòng đăng ký đất đai khu vực (Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình) đặt trụ sở tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, đây là chủ trương nhằm giảm đầu mối cơ quan, giảm biên chế theo tinh thần của Trung ương. Tuy nhiên, với điều kiện đi lại khó khăn như hiện nay, nhất là một số thôn vùng sâu, vùng xa của huyện Lâm Bình và huyện Na Hang, là khu vực trình độ dân trí còn thấp, chưa thể đáp ứng việc sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 hay là qua hệ thống Bưu chính công ích nên khi có phát sinh giao dịch người dân phải đi lại vất vả và mất rất nhiều thời gian.
35Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu, chỉ đạo lắp đặt các biển báo, bố trí các gờ giảm tốc ở một số vị trí có tiểm ẩn nguy cơ tai nạn trên Quốc lộ 279, đoạn qua các khu dân cư để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.
36Xem xét, bố trí nguồn vốn để đầu tư xây mới rãnh thoát nước và bổ sung tấm nắp rãnh thoát nước phía trước và phía sau cho 29 điểm tái định cư; đầu tư xây dựng vỉa hè 2 bên đường tại một số điểm tái định cư trên địa bàn huyện Lâm Bình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm tái định cư này.
37Tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng quảng trường huyện Lâm Bình tại thị trấn Lăng Can, để huyện có địa điểm tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội và văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.
38Xem xét lựa chọn thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang để xây dựng Làng văn hóa dân tộc cấp tỉnh đảm bảo đồng bộ, bài bản, có đặc trưng riêng theo mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.
39Sớm đầu tư lập Quy hoạch chi tiết các Làng văn hóa gắn với du lịch để làm cơ sở thu hút đầu tư phát triển du lịch, bảo vệ phát huy giá trị, không gian, cảnh quan kiến trúc.
40Bổ sung chức danh Phó thôn, tổ dân phố để thuận lợi trong quá trình hoạt động tại cơ sở.
41Nâng mức khoán chi cho các thôn, tổ dân phố và phụ cấp của các chức danh trưởng các đoàn thể của thôn, tổ dân phố.
42Nâng cấp đường dây điện tuyến đi theo đường Lăng Can - Xuân Lập; một số đoạn dây điện tại thôn Bản Kè quá thấp không đảm bảo an toàn, tháo dỡ các cột điện ở ruộng hiện nay không sử dụng để nhân dân canh tác thuận lợi.
43Kéo thêm cột điện 0,4kw từ khu vực thị trấn Lăng Can vào khu vực Thẳm Phi thôn Đon Bả và vào khu Khuân Cặt.
44Đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho nhân dân tại một số khu dân cư thuộc thôn Nặm Chá chưa có nước sinh hoạt và xây kè chống sạt lở hai bên bờ suối Nặm Chang, suối Nặm Chá hiện nay đã sạt, làm ảnh hưởng đến đường bê tông nội đồng, mương tưới và đất sản xuất của nhân dân.
45Xây dựng cầu tràn Phai Tre B sang khu di dân Lùng Loàng và xây đập chứa nước ở Nà Phung để phục vụ cánh đồng khi vào mùa khô không đủ nước tưới tiêu.