Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Có nguồn kinh phí hỗ trợ xây tuyến mương chính của thôn Nà Coóc, xã Bình An có chiều dài trên 02 km, hiện nay tuyến mương xuống cấp không đủ nước sản xuất cho nhân dân trong thôn

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Tuyến mương theo kiến nghị của cử tri thuộc công trình thủy lợi Phiêng Luông, dẫn nước tưới phục vụ sản xuất cho khu ruộng thôn Nà Coóc với diện tích 07 ha lúa 02 vụ; hiện trạng tuyến mương hư hỏng, xuống cấp, nhiều đoạn mương  bị rò rỉ đáy và thành mương, một số đoạn thành mương bị gẫy sập hoàn toàn dẫn đến tình trạng thiếu nước sản xuất, không chủ động nước tưới, nhất là vụ xuân. Việc cử tri đề nghị nâng cấp tuyến mương này là cần thiết, đảm bảo cung cấp đủ nước tưới phục vụ sản xuất cho Nhân dân. Tuy nhiên, kinh phí đầu tư còn khó khăn, chưa bố trí ngay được nguồn vốn để đầu tư công trình nêu trên.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Bình An sử dụng nguồn kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi được cấp hàng năm để duy tu, sửa chữa tuyến mương nêu trên; đồng thời, nghiên cứu, xem xét ưu tiên đưa công trình vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn tiếp theo để đầu tư nâng cấp tuyến mương, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.