61Xem xét tăng kinh phí khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng tham gia bảo vệ rừng vì hiện có nay xã loại 1 mức kinh phí 300.000đ/ha quá thấp.
62Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xây dựng Cụm Công nghiệp tại thôn Đồng Tiến, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, để kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy công nghiệp, sản xuất chế biến nông sản, giải quyết việc làm, thu nhập cho con em Nhân dân trong vùng.
63Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường ĐT 188, đoạn từ xã Phúc Sơn đến huyện Lâm Bình, để thuận lợi cho người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.
64Xem xét hỗ trợ kinh phí để tu sửa và mua sắm trang thiết bị cho phòng khám đa khoa khu vực Minh Đức để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, hiện nay các hạng mục công trình đã xuống cấp, trang thiết bị hư hỏng nhiều
65Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn để khởi công đoạn còn lại từ Km71+954 - Km 86+300 (đoạn từ trụ sở xã Phúc Sơn đến xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình) thuộc Dự án Đường ĐT.188; hiện nay, Dự án đã phê duyệt dự toán và thiết kế bản vẽ thi công; năm 2020 tỉnh mới bố trí vốn khởi công đoạn từ huyện Chiêm Hóa đến Ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn; năm 2021 chưa bố trí vốn khởi công đoạn còn lại.
66Xem xét xây dựng công trình phai Giàng, thôn Nà Giàng. Hiện nay cánh đồng Nà Giàng đang thiếu nước sản xuất.
67Thực hiện Quyết định số 2001/QĐ-TTg, ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Trong đó tỉnh Tuyên Quang có huyện Lâm Bình được thưởng 10 tỷ đồng; xã Thượng Lâm được thưởng 01 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay tổng cả huyện và xã chỉ được cấp 7,8 tỷ đồng (Được cấp tại Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Còn 3,2 tỷ đồng, tuy đã giao vốn tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng thực tế không có kinh phí để thực hiện. Để có kinh phí thanh toán khối lượng hoàn thành cho các công trình phúc lợi từ năm 2016, tránh nợ đọng vốn đầu tư, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm cấp vốn cho huyện Lâm Bình để thực hiện.
68Đề nghị hỗ trợ kinh phí cho Hợp tác xã Quang Minh để xây dựng mở rộng khu chế biến lá Giang. Hiện nay, trên địa bàn xã có Hợp tác xã Quang Minh, được thành lập từ năm 2016, hiện nay đang thu mua và chế biến lá giang để xuất khẩu, giá trị kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân trên địa bàn xã.
69Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí cán bộ tại bộ phận một cửa của huyện Lâm Bình, để tiếp nhận, hướng dẫn nhân dân thực hiện các thủ tục giao dịch, tạo điều kiện thuận tiện cho nhân dân. Cử tri phản ánh, từ tháng 8 năm 2021, Văn phòng đăng ký đất đai các huyện: Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình sáp nhập thành Văn phòng đăng ký đất đai khu vực (Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình) đặt trụ sở tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, đây là chủ trương nhằm giảm đầu mối cơ quan, giảm biên chế theo tinh thần của Trung ương. Tuy nhiên, với điều kiện đi lại khó khăn như hiện nay, nhất là một số thôn vùng sâu, vùng xa của huyện Lâm Bình và huyện Na Hang, là khu vực trình độ dân trí còn thấp, chưa thể đáp ứng việc sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 hay là qua hệ thống Bưu chính công ích nên khi có phát sinh giao dịch người dân phải đi lại vất vả và mất rất nhiều thời gian.
70Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu, chỉ đạo lắp đặt các biển báo, bố trí các gờ giảm tốc ở một số vị trí có tiểm ẩn nguy cơ tai nạn trên Quốc lộ 279, đoạn qua các khu dân cư để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.
71Xem xét, bố trí nguồn vốn để đầu tư xây mới rãnh thoát nước và bổ sung tấm nắp rãnh thoát nước phía trước và phía sau cho 29 điểm tái định cư; đầu tư xây dựng vỉa hè 2 bên đường tại một số điểm tái định cư trên địa bàn huyện Lâm Bình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm tái định cư này.
72Tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng quảng trường huyện Lâm Bình tại thị trấn Lăng Can, để huyện có địa điểm tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội và văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.
73Xem xét lựa chọn thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang để xây dựng Làng văn hóa dân tộc cấp tỉnh đảm bảo đồng bộ, bài bản, có đặc trưng riêng theo mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.
74Sớm đầu tư lập Quy hoạch chi tiết các Làng văn hóa gắn với du lịch để làm cơ sở thu hút đầu tư phát triển du lịch, bảo vệ phát huy giá trị, không gian, cảnh quan kiến trúc.
75Bổ sung chức danh Phó thôn, tổ dân phố để thuận lợi trong quá trình hoạt động tại cơ sở.