Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Nâng cấp cột điện, nâng cấp đường dây điện, lắp đặt công tơ tại vị trí cao hơn để đảm bảo an toàn đường điện trên địạ bàn thôn Nà Thom

TRẢ LỜI:

Xã Khuôn Hà được cấp điện qua 07 trạm biến áp, với tổng công suất: 676 kVA-35/0,4kV, chiều dài đường dây trung áp là 5,216 km; chiều dài đường dây hạ áp dài 18,410 km; cấp  điện cho 807/807 hộ dân trong xã (tỉ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%).
Trong năm 2022 Công ty điện lực Tuyên Quang đã đầu tư cải tạo chống quá tải, giảm tổn  thất điện năng lưới điện, cải tạo đường dây hạ áp sau TBA Nà Thom (khu vực thôn Nà Thom xã Khuôn Hà). Đến tháng 9 năm 2022 sau khi cải tạo xong đường dây hạ áp, Công ty điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo Điện lực Na Hang đã chuyển toàn bộ hòm hộp công tơ từ lưới cũ sang lưới mới. Hiện tại còn 02 hộp công tơ 3 pha ở tại vị trí cột 01 lộ 2 sau TBA Nà Thom có vị trí thấp so với mặt đất. Lý do: Do tại vị trí cột điện người dân đổ đất vào, nâng cao mặt nền đất để làm nền nhà. Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo Điện lực Na Hang thực hiện nâng 02 hộp công tơ 3 pha lên để đảm bảo an toàn, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.