Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư nâng cấp, xây dựng đường bê tông vào khu vực sản xuất Lũng Nhòi (từ điểm thôn Nà Vàng đến khu vực Nặm Khuổi Hù) để khai thác tiềm năng phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập cho người dân (diện tích đất sản xuất trên 40 ha).

TRẢ LỜI:

Tuyến đường vào khu sản xuất Lũng Nhòi, xã Khuôn Hà nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (điểm từ thôn Nà Vàng đến khu vực Nặm Khuổi Hù) có chiều dài hơn 04km, trong đó có đoạn xung yếu dài khoảng 1,7km đã được đầu tư, mở mới vào năm 2018. Tuy nhiên do địa hình phức tạp, độ dốc cao, mưa lũ làm xói lở nhiều đoạn gây khó khăn khi vận chuyển hàng hoá, thực phẩm và việc đi lại của Nhân dân.
Việc kiến nghị của cử tri là chính đáng, UBND tỉnh giao UBND huyện Lâm Bình nghiên cứu, xem xét đưa công trình vào kế hoạch đầu tư công, chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để sớm thực hiện đầu tư xây dựng công trình.