Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Minh Quang (LB), huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét đầu tư kinh phí xây dựng kè tại khu vực bờ suối Nặm Giàng với chiều dài khoảng hơn 3.000 m. Cử tri phản ánh do mưa lũ nhiều làm khu vực dọc theo bờ suối Nặm Giàng bị sạt lở vào ruộng lúa của các hộ dân tại các thôn Bản Cuống, Nà Mè, Nà Giàng, Noong Phường, Nà Tơớng và Bình Minh, gây ảnh hưởng đến diện tích và năng suất canh tác.

TRẢ LỜI:

Việc đề nghị đầu tư xây dựng công trình kè bờ suối Nặm Giàng để bảo vệ diện tích đất sản xuất của Nhân dân là cần thiết, phù hợp với danh mục đầu tư công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển Thuỷ lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Tuy nhiên, với điều kiện là một tỉnh miền núi còn rất nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, suối và khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra còn rất hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Vì vậy Ủy ban nhân dân tỉnh giao UBND huyện Lâm Bình chỉ đạo UBND xã Minh Quang:
- Tổ chức huy động các nguồn lực tại địa phương thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời: đóng cọc tre, đắp bao tải đất, đắp đất… để xử lý các vị trí sạt lở và khơi thông bãi bồi tại thôn Bản Cuống để hướng dòng chảy về lòng suối cũ, nhằm hạn chế tác động của dòng chảy khi có mưa lũ xảy ra.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các vị trí có nguy cơ sạt lở trên suối Nặm Giàng thuộc địa bàn xã quản lý, trường hợp phát sinh sạt lở nguy hiểm, cần thiết ưu tiên đầu tư xây dựng kè chống sạt lở (Chiều dài, hình thức gia cố,... ước kinh phí đầu tư) lập văn bản, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung công trình kè chống sạt lở bờ suối Nặm Giàng vào danh mục đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Tuyên Quang theo quy định của Luật đầu tư công ngày 13/6/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.