Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Minh Quang (LB), huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư đường dây điện 0,4kV từ trạm biến áp Nặm Tặc cho 18 hộ theo trục đường thôn (chiều dài khoảng 400 m) để sử dụng đảm bảo an toàn lưới điện, cử tri đã đề nghị nhiều lần.

TRẢ LỜI:

Xã Minh Quang được cấp điện qua 07 trạm biến áp, với tổng công suất: 1.310 kVA35/0,4kV, chiều dài đường dây trung áp là 13,459 km; chiều dài đường dây hạ áp dài  28,518km; cấp điện cho 1623/1623 hộ dân trong xã (tỉ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia  đạt 100 %).
Khu Vực Nặm Tặc gồm có 18 hộ dân, các hộ này dựng nhà bám theo trục đường liên thôn. Hiện tại đang được cấp điện bởi đường dây 0,22kV kết cấu cột H6,5m, dây dẫn cáp vặn soắn 2*35mm2, vì một số cột có khoảng cách lớn nên tại các điểm thấp nhất của độ võng có bị chùng thấp. Công ty Điện lực Tuyên Quang đã giao Điện lực Na Hang khảo sát  lập phương án sửa chữa thường xuyên bổ sung thêm cột vào các vị trí trùng thấp, dự kiến  thời gian thực hiện trong quý II/2023.