Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Minh Quang (LB), huyện Lâm Bình đề nghị:

Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư kinh phí tu sửa công trình thủy lợi Mỏ Pài để phục vụ nước tưới tiêu cho cánh đồng các thôn Bản Pài, Noong Phường, Nà Tơớng. Cử tri phản ánh công trình thủy lợi Mỏ Pài đã được đầu tư xây dựng từ năm 2006, hiện nay đã xuống cấp không đủ nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất.

TRẢ LỜI:

Công trình thủy lợi Mỏ Pài được đầu tư xây dựng từ năm 2007 với các hạng mục chính gồm: Đập Mỏ Pài, đập Mỏ Ngoẵng và đập Búng Quắng (Trong đó đập Mỏ Ngoẵng có nhiệm vụ giữ ổn định mực nước cho đập Mỏ Pài và đập Búng Quắng). Qua kiểm tra thực tế công trình cho thấy tại vị trí vai phải của đập Mỏ Ngoẵng tiếp giáp với núi đá vôi có hang Cácxtơ gây thất thoát nguồn nước, không đảm bảo cao trình dâng nước theo thiết kế cho đập Mỏ Pài và đập Búng Quắng, do vậy nếu không được khắc phục sẽ không đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất cho khoảng 145,345 ha/năm diện tích lúa, rau màu và cấp nước nuôi trồng thủy sản của các thôn Bản Pài, Noong Phường, Nà Tơớng thuộc xã Minh Quang, huyện Lâm Bình.
Để đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao UBND huyện Lâm Bình chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã Minh Quang và Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Minh Quang chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để thực hiện thả rọ đá, trải bạt và đắp đất sét chống thấm tại vị trí vai phải của đập Mỏ Ngoẵng để đảm bảo cao trình dâng nước theo thiết kế cho đập Mỏ Pài và đập Búng Quắng (ước kinh phí thực hiện khoảng 50 triệu đồng), trong quá trình thực hiện phải phối hợp chặt chẽ với cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn của Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang để được hướng dẫn về kỹ thuật và trình tự, thủ tục theo quy định.