Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư xây dựng đập thủy lợi Vàng Bây để cấp nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Công trình theo đề nghị của cử tri thuộc thôn Khuổi Xoan, xã Hồng Quang để cung cấp nước tưới cho khu ruộng Nà Pọong với diện tích khoảng 05ha lúa. Hiện nay, khu vực này chưa có công trình tưới, người dân tự dẫn nước tưới từ các khe suối, làm cọn nước,... Đề nghị đầu tư xây dựng đập thủy lợi của cử tri là cần thiết. Tuy nhiên, do ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên chưa thể đầu tư xây dựng trong giai đoạn hiện nay.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền đưa công trình vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để thực hiện theo quy định.