Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Sở Giao thông Vận tải (chủ đầu tư) có biện pháp khắc phục ngay cống thoát nước ngang đường trên tuyến đường Lăng Can - Xuân Lập (đoạn qua thôn Phai Tre A) hiện nay nước xả xuống nhà, kênh mương thủy lợi, ruộng của các hộ dân, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Về nội dung này, ngày 28/8/2019, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình, Ủy ban nhân dân xã Lăng Can, các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế hiện trường, thống nhất biện pháp giải quyết, như sau: Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt tại Km4+505,86 thiết kế cống Ø100 để thay thế cống cũ thoát nước địa hình (phía thượng lưu cống có 2 khe nước thường xuyên chảy về cống). Hiện tại, cống còn được kết hợp dẫn nước tưới cho mương thủy lợi phía hạ lưu của cống phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại cánh đồng Phai Tre. Sau khi các bên kiểm tra hiện trạng, thống nhất cống Ø100 không làm ảnh hưởng đến ruộng, đất sản xuất và đời sống của nhân dân.