Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Nâng cấp trạm biến áp Nà Thom và nâng cao đường dây điện 0,4kV dọc trục đường ĐT185 đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong khu vực, hiện nay có chỗ chỉ cách mặt đất khoảng hơn 2m.

TRẢ LỜI:

Xã Khuôn Hà được cấp điện qua 07 trạm biến áp, với tổng công suất là 676 kVA-35/0,4kV, chiều dài đường dây trung áp là 5,216km, chiều dài đường dây hạ áp dài 18,41km, cấp điện lưới quốc gia cho 807/807 hộ dân trong xã. Trạm biến áp Nà Thom đã được nâng công suất từ 100kVA lên 180 kVA từ năm 2018, qua theo dõi tình hình vận hành mang tải của máy biến áp thì hiện tại MBA mới mang tải 57% công suất, với dòng điện thực tế là 149(A)/260(A) (260A là dòng định mức của máy biến áp) do vậy Trạm biến áp Nà Thom chưa phải nâng công suất vào thời điểm này.

Đối với đường dây 0,4kV dọc theo trục đường ĐT 185 đã có quyết định phê duyệt phương án sửa chữa lớn thay thế cải tạo nâng cấp đường dây hạ áp sau Trạm biến áp Nà Thom. Hiện tại công trình đang triển khai xây dựng, thay thế toàn bộ cột cũ bằng cột mới, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong quý III/2021.