Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét quy hoạch đất cho các hộ di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, hiện nay muốn tách hộ nhưng không có đất để làm nhà ở.

TRẢ LỜI:

Dự án Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Lâm Bình đang được tổ chức triển khai thực hiện. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, các đơn vị chuyên môn tổ chức rà soát các điểm có đủ điều kiện để quy hoạch thành đất ở. Sau khi dự án được phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng lập quy hoạch chi tiết các cụm dân cư và tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thủ tục để thực hiện. Trong thời gian dự án chưa được phê duyệt đề nghị các hộ gia đình thực hiện nghiêm việc sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.