Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ xã Năng Khả, huyện Na Hang đến Phòng khám Đa Khoa khu vực Thượng Lâm, huyện Lâm Bình. Tuyến đường này đã xuống cấp nhân dân đi lại rất khó khăn.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường trên thuộc Tuyến đường ĐT.185 từ Km173+400 - Km204+500, ngã ba Năng Khả giao với QL.279 đến xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình nằm trong kế hoạch chuẩn bị đầu tư năm 2021 (đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị Quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05/9/2020). Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cân đối bố trí vốn sớm thực hiện đầu tư xây dựng công trình.