Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư mở rộng thêm dung tích lòng hồ Khuổi Luông tại thôn Nà Vàng để tăng thêm lưu lượng trữ nước nhằm đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Hồ Khuổi Luông, thôn Nà Vàng được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2014, thân đập bằng đất cao 23,5m, dài 119,75m, dung tích hữu ích 206.854m3, diện tích tưới thiết kế 55ha, hiện tại công trình đang phục vụ tưới cho 18,198ha/năm diện tích lúa và nuôi trồng thủy sản của thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà. Qua kiểm tra cho thấy có hiện tượng đất đồi núi bị xói mòn, trôi xuống lòng hồ dẫn đến giảm dung tích trữ nước; ngoài ra, vùng lòng hồ có một số mô đất tự nhiên, thuận lợi cho việc nạo vét để tăng thêm dung tích trữ nước phục vụ sản xuất.

Hồ Khuổi Luông đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất điều chỉnh, bổ sung vào Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Tuyên Quang (tại Văn bản số 9275/BNN-TCTL ngày 30/12/2020 về việc bổ sung danh mục các hồ chứa thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Tuyên Quang). Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang (Chủ đầu tư xây dựng công trình) đang triển khai các bước đầu tư theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình trao đổi, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh xem xét, bổ sung nội dung nạo vét lòng hồ Khuổi Luông vào chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định.