Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Ngành điện khẩn trương khắc phục nâng cao hệ thống đường dây điện trên tuyến đường từ Phòng khám Đa khoa khu vực Thượng Lâm vào xã Khuôn Hà để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và các phương tiện tham gia giao thông.

TRẢ LỜI:

Đường dây hạ áp từ Phòng khám Đa Khoa khu vực Thượng Lâm vào xã Khuôn Hà được cấp điện qua trạm biến áp Nà Liêm (xã Thượng Lâm) và các trạm biến áp Nà Thom, Nà Trang (xã Khuôn Hà). Hiện tại, đường dây hạ áp ở 02 khu vực nêu trên được xây dựng dọc theo 2 bên hành lang đường giao thông ĐT185, sau khi thành lập huyện Lâm Bình tuyến đường giao thông được tôn tạo nâng cao mặt đường, do vậy ở một số khoảng cột đường dây hạ áp so với mặt đường giao thông là tương đối thấp, do vậy có một số dây dẫn sau công tơ là tài sản của khách hàng kéo vượt đường bị thấp. Công ty Điện lực Tuyên Quang đã khảo sát và lập phương án cải tạo lưới điện hạ áp trình cấp trên phê duyệt. Hiện nay, công trình đang thi công dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2021. Trước mắt để đảm bảo an toàn, đề nghị khách hàng dùng cột tre, gỗ chống dây dẫn sau công tơ lên cao ở những khoảng vượt đường giao thông để tránh các phương tiện tham gia giao thông va quệt vào.