1

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với các trường bán trú, trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh. Hiện là 200% mức lương cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu đối với người lao động.

2

Các cấp quan tâm ưu tiên bố trí nguồn vốn để sớm hoàn thiện cơ sở vật chất đối với Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở. Quan tâm đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên và nhà hiệu bộ cho trường mầm non.

3Sớm triển khai phủ sóng di động cho các hộ dân tại khu vực Thôn Khuổi Phìn.
4Bố trí đủ biên chế và sớm cho ý kiến nhân sự kiện toàn chức danh Trạm trưởng y tế xã để đảm bảo công tác quản lý, điều hành nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân tuyến cơ sở (hiện nay trạm thiếu 01 biên chế và Trạm trưởng y tế).
5Đầu tư, nâng cấp đường dây 0,4kV tại các thôn Lũng Khiêng, Phiêng Ngàm để đảm bảo điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất.
6Xem xét sửa đổi Văn bản số 1735/SNN-TL ngày 07/9/2022 của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021- 2025. Cụ thể: Tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 09/2020/NQHĐND quy định: Hỗ trợ 100% cấu kiện kênh bê tông thành mỏng đúc ...
7Sớm rà soát và điều chỉnh bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng, để người dân chủ động trong sản xuất và phát triển rừng, hiện nay có diện tích rừng do nhân dân canh tác từ lâu nhưng trên bản đồ lại quy hoạch là rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ.
8Xem xét lắp đặt hệ thống nước sạch tập trung cho 02 thôn Phiêng Thốc, Lũng Khiêng, Ủy ban nhân dân xã, các trường học và trạm y tế xã Sinh Long, để có nước sinh hoạt.
9Sớm xây trụ sở làm việc cho Công an xã, hiện nay phòng làm việc nhỏ (04 người làm chung một phòng); chỗ ăn nghỉ sinh hoạt phải đi thuê nhà dân.
10Nghiên cứu tổ chức tuyến du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hoá truyền thống dân tộc tại xã Sinh Long và các xã lân cận trong khu vực, nhằm phát huy tiềm năng, khai thác lợi thế tự nhiên, đa dạng sinh học cũng như nét văn hoá dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân xã Sinh Long và các xã trong khu vực.
11Tăng phụ cấp cho người kiêm nhiệm 02 chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn đối với thôn có nhiều hộ dân.
12Xem xét tuyển dụng cán bộ đã theo học hệ cử tuyển hiện nay chưa xin được việc làm theo bằng cấp chuyên môn đào tạo. Hiện nay, xã Sinh Long có một trường hợp học cử tuyển Đại học Giao thông ra trường từ năm 2018 nhưng chưa được bố trí công việc theo quy định.
13Công ty Điện lực Tuyên Quang kiểm tra đường điện lên thôn Phiêng Ten, thôn Trung Phìn làm không theo thiết kế, không đảm bảo an toàn về mùa mưa bão.
14Công ty Điện lực Tuyên Quang kéo điện vào thôn Lũng Khiêng, hiện nay khu Cốc Nụm có 08 hộ, khu Tà Én 20 hộ, khu Nà Tham 16 hộ, khu Vàng Loóng 17 hộ chưa được sử dụng điện.
15Xây dựng trạm và hệ thống thu phát sóng viễn thông tại xã để phục vụ nhân dân cập nhật thông tin và liên lạc.