Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư, nâng cấp đường dây 0,4kV tại các thôn Lũng Khiêng, Phiêng Ngàm để đảm bảo điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

TRẢ LỜI:

Xã Sinh Long được cấp điện qua 08 trạm biến áp, với tổng công suất: 600 kVA-35/0,4kV, chiều dài đường dây trung áp là 29,014km; chiều dài đường dây hạ áp dài 22,889km tỉ lệ số hộ sử dụng điện lưới Quốc gia trong xã đạt 673/687 hộ dân trong xã (tỉ lệ số hộ dùng điện lưới quốc gia đạt 98% ). Trong năm 2021 Công ty Điện lực Tuyên Quang đã thực hiện SCL đường dây dây hạ thế sau TBA UB Sinh Long thay thế toàn bộ dây nhôm trần A50 bằng dây bọc AV50 (khu vực thôn Lũng Khiêng và thôn Phiêng Ngàm). Hiện tại đường dây đảm bảo kỹ thuật, an toàn đáp ứng nhu cầu cấp điện phục vụ Nhân dân.