Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị:

Sớm triển khai phủ sóng di động cho các hộ dân tại khu vực Thôn Khuổi Phìn.

TRẢ LỜI:

Để giải quyết kiến nghị của cử tri, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tổ chức kiểm tra, rà soát, đo kiểm độ phủ sóng tại khu vực xã Sinh Long, huyện Na Hang, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị như sau:
1. Hiện trạng
Hiện nay trên địa bàn xã Sinh Long, huyện Na Hang. VNPT Tuyên Quang đang có 04 trạm phát sóng sóng di động trong đó có: 01 trạm Macro 3G/4G, 03 trạm remote sector 3G/4G; tên trạm macro: Sinh-Long_TQG; tên trạm remote sector (RMS): EXP-TRUNG-PHIN-SINH-LONG-NHG_TQG; EXP-PHIENG-TEN-SINHLONG-NHG_TQG; EXP-BanLa-Sinh-Long_TQG đảm bảo vùng phủ sóng di động khu vực trung tâm xã và một số thôn của xã (Đối với 03 trạm remote sector nêu trên. VNPT Tuyên Quang mới triển khai xây dựng, lắp đặt phát sóng theo kế hoạch phủ sóng các thôn trắng sóng trong năm 2022).
Tháng 6 năm 2022, Viettel Tuyên Quang đã triển khai trạm phát sóng trạm 4G tại thôn Khuổi Phìn xã Sinh Long huyện Na Hang, mã trạm TQG0327-12, toạ độ 105,34808/22,62924. Tuy vậy, khu vực thôn có rất nhiều dãy núi cao, đồi che khuất, nhiều hộ gia đình cách xa trạm phát sóng nên còn nhiều khu vực dân cư chưa có sóng 3G/4G.
2. Kế hoạch phủ sóng
Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng phủ sóng cho khu vực thôn Khuổi Phìn, xã Sinh Long, huyện Na Hang, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông giao triển khai trạm theo các Chương trình Viễn thông công ích do Bộ quản lý.