Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét lắp đặt hệ thống nước sạch tập trung cho 02 thôn Phiêng Thốc, Lũng Khiêng, Ủy ban nhân dân xã, các trường học và trạm y tế xã Sinh Long, để có nước sinh hoạt.

TRẢ LỜI:

Công trình Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Sinh Long, huyện Na Hang đã được đề xuất đầu tư thuộc danh mục công trình xây dựng mới trong “Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035” được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017. Tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn nên đến nay chưa bố trí được kinh phí để triển khai đầu tư xây dựng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao UBND huyện Na Hang: - Trước mắt chỉ đạo UBND xã Sinh Long tuyên truyền, vận động các hộ dân tự tìm kiếm nguồn nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày (Nước khe, lu chứa, bể chứa nước mưa...), đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức, có ý thức chia sẻ nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm. - Về lâu dài, chỉ đạo UBND xã Sinh Long tổ chức khảo sát nhu cầu sử dụng nước của người dân trên địa bàn xã, báo cáo UBND huyện Na Hang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật đầu tư công.