1

Tỉnh chỉ đạo xem xét bố trí chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các xã, thị trấn đối với xã, thị trấn có trên 300 đảng viên theo quy định điểm 2.8 khoản 2 Điều 8 Quy định số 22/2021/QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quy định về công tác kiểm tra, giám sát ...

2

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chuyển chợ trung tâm thị trấn Na Hang do Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang đang quản lý về Ủy ban nhân dân huyện Na Hang quản lý, vận hành

3

Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét chỉ đạo đơn vị đo đạc địa chính Hưng Định khi đo đạc đất đai của các hộ gia đình tại các khu dân cư trên địa bàn thị trấn Na Hang để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thông báo đến người dân và người dân phải được chứng kiến khi đơn vị đến ...

4

Kiểm tra, duy tu bảo dưỡng tuyến đường ĐT.188 (từ Chiêm Hoá đi Lâm Bình) có nhiều nắp cống không có lỗ thoát nước, làm nước tràn ra đường khi mưa; kiểm tra, điều chỉnh chính xác 02 cột mốc trùng nhau trên tuyến đường (cùng là mốc số 14, ĐH09, biển báo, cầu cống)

5

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang (Chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện việc nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 2C, đầu tư tô toa, vỉa hè đoạn đường từ trường Trung học phổ thông Na Hang đến cầu Nẻ, thị trấn Na Hang) 

6

Cấp có thẩm quyền xem xét không hợp nhất trường trung học cơ sở thị trấn Na Hang và Trường trung học phổ thông Na Hang, lý do hiện nay trường trung học cơ sở thị trấn Na Hang là trường trọng điểm của huyện. Cấp có thẩm quyền xem xét hợp nhất trường PTDTBT Yên Hoa và Trung học phổ thông Yên Hoa.

7

Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét điều chỉnh, hướng dẫn cụ thể các trường trong nội dung mở tài khoản thu nộp tiền vào tài khoản, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục thanh toán cho nhà trường.

8

Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét tăng mức hỗ trợ lương cho giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

9

Theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường công lập có cấp tiểu học; quy định mức chi trả cho đối tượng miễn, giảm học ...

10

Đối vối Trường mầm non: Huyện quy hoạch quỹ đất để xây dựng nhà hiệu bộ và các phòng chức năng còn thiếu cho trường mầm non, cụ thể nhà trường thiếu 01 phòng giáo dục thể chất, 01 phòng giáo dục nghệ thuật, cưa có nhà hiệu bộ; chưa có mái che sân chơi cho trẻ. Đề nghị đầu tư trang ...

11Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành liên quan trình Chính phủ xem xét, quy định bổ sung 01 Phó Hiệu trưởng đối với các trường phổ thông liên cấp tiểu học và trung học cơ sở có nhiều điểm trường, lớp học để đảm bảo công tác quản lý
12Xem xét đầu tư quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản trên hồ thủy điện Tuyên Quang, gắn với du lịch và dịch vụ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
13Có cơ chế đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh gắn với phát triển du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
14Có cơ chế đầu tư hoặc thu hút các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến nông sản; xây dựng mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm trên địa bàn các huyện có tiềm năng và lợi thế.
15Đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho lực lượng làm công tác quản lý khai thác đánh bắt thủy sản; kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn cho các hộ nuôi trồng thủy sản trên hồ thủy điện Tuyên Quang. Hiện nay công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, nhất là không có kinh phí thuê phương tiện, mua nhiên liệu xăng, dầu phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát vùng lòng hồ.