46Xem xét, xử lý việc ngập úng cây cối hoa màu trong vùng lòng hồ Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa đã nhiều năm nay chưa được giải quyết (theo thống kê của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Na Hang có khoảng 240.580m2 của 187 hộ gia đình thuộc xã Thanh Tương, Năng Khả và thị trấn Na Hang bị ảnh hưởng).
47Xem xét đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cổng Trường THPT Na Hang đến đầu cầu Nẻ có chiều dài khoảng hơn 02 km và sửa chữa đoạn đường dài khoảng hơn 03 km từ cầu Ba Đạo qua Hang Khào, cầu cứng tổ 2 đến Bến Thủy, hiện nay đoạn đường này bị xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn trong việc đi lại của nhân dân.
48Tiếp tục đầu tư xây dựng công trình kè bờ sông Gâm để đảm bảo đời sống của các hộ dân. Hiện nay, một số hộ gia đình trong diện di dời để xây dựng công trình kè bờ sông Gâm đã được kiểm kê nhưng chưa được đền bù giải phóng mặt bằng, đến nay nhà cửa đã xuống cấp nghiêm trọng không xây dựng, sửa chữa được ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống.
49Đẩy nhanh tiến độ cấp bổ sung đất ở theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang cho các hộ di dân tái định cư khu Tân Lập
50Đầu tư mở rộng tuyến đường từ cổng Trường THPT Na Hang đến đầu cầu Nẻ
51Tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng công trình kè bờ sông Gâm khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện. Hiện nay, hai bên bờ sông hạ lưu công trình thủy điện Tuyên Quang đã bị sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn
52Bố trí vốn xây dựng trụ sở nhà làm việc cho Ủy ban nhân dân thị trấn Na Hang