1

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với các trường bán trú, trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh. Hiện là 200% mức lương cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu đối với người lao động.

2

Thi công xây dựng bếp ăn và các hạng mục phụ trợ tại điểm trường chính cho trường để kịp tiến độ trường chuẩn quốc gia theo lộ trình công nhận vào tháng 12 năm 2023. Nhà trường còn thiếu 01 phòng thể chất, 01 phòng nghệ thuật, nhà công vụ cho giáo viên. Trang cấp mua sắm trang ...

3Xem xét điều chỉnh quy hoạch đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất trên địa bàn thôn Nà Luông, xã Yên Hoa, huyện Na Hang phục vụ nhân dân trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
4Đầu tư, xây dựng bể lắng Lamen và bể chứa theo công nghệ mới để đảm bảo phục vụ cho nhân dân trong sinh hoạt hằng ngày.
5Nghiên cứu tăng thêm tiền ăn cho học sinh bán trú Trung học cơ sở.
6Bố trí đủ giáo viên cho Trường phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Yên Hoa; cho học sinh bán trú được nghỉ học từ chiều thứ 7 đến chủ nhật.
7Đầu tư kéo đường điện 0,4kV vào nhóm hộ sống tại Nà Hảng thuộc thôn Bản Thác; tuyến Yên Hoa - Đà Vị, Yên Hoa - Khâu tinh thuộc địa phận thôn Nà Khuyến; từ trung tâm thôn Nà Pầu lên thôn Khau Co cũ; nhóm hộ gia đình tại Khuổi Kiếng, thôn Cốc Khuyết.
8Đầu tư xây dựng nhà công vụ, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh cho Trường phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Yên Hoa.
9Làm đường bê tông nội đồng, kênh mương cho các cánh đồng thuộc khu tái định cư và 1.7. Xây cầu qua suối Nà Liềng cho nhóm dân ở Khuổi Kiếng thuộc thôn Cốc Khuyết.
10Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ xã Yên Hoa lên thôn Bản Va; từ thôn Bản Thác đến thôn Na Pầu.
11Mở mới đường từ thôn Khâu Pồng lên thôn Hồng Ba, xã Hồng Thái.
12Hỗ trợ xây kè dọc suối bị sạt lở do mưa lũ.
13Đầu tư xây dựng kênh mương Thôm Hẻo để phục vụ nước tưới tiêu ruộng tại thôn Nà Pầu.
14Đầu tư làm kênh mương cánh đồng Nà Thài, Nà Ổi.
15Tỉnh có kiến nghị với Trung ương, các bộ ngành liên quan điều chỉnh chế độ tuổi hưởng chính sách về bảo trợ xã hội cho người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi.