Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị:

Bố trí đủ giáo viên cho Trường phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Yên Hoa; cho học sinh bán trú được nghỉ học từ chiều thứ 7 đến chủ nhật.

TRẢ LỜI:

Năm học 2020-2021, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Yên Hoa có 08 lớp, với 274 học sinh. Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã bố trí đủ 21 cán bộ, quản lý, giáo viên (cán bộ quản lý 3 người; giáo viên 16 người; nhân viên 02 người) cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Yên Hoa theo định mức.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Yên Hoa tổ chức cho học sinh học từ thứ 2 đến trưa thứ 7 trong tuần; cho học sinh nghỉ từ chiều thứ 7; đến chiều chủ nhật, nhà trường mới đón học sinh quay trở lại học.