Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ xã Yên Hoa lên thôn Bản Va; từ thôn Bản Thác đến thôn Na Pầu.

TRẢ LỜI:

Công trình đã được Ủy ban nhân dân huyện Na Hang phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 30/10/2020. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đang thực hiện các thủ tục đầu tư, dự kiến triển khai thi công trong năm 2021.