Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư làm kênh mương cánh đồng Nà Thài, Nà Ổi.

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị đầu tư làm kênh mương cánh đồng Nà Thài: Tuyến kênh thuộc công trình Thủy lợi Nà Thài có chiều dài 0,37km, trong đó 0,25km kênh đã được kiên cố bằng đá xây và 0,12km ống nhựa HDPE F90 dẫn nước qua suối cung cấp nước phục vụ tưới cho 2,29ha lúa 2 vụ cánh đồng Nà Thài, thôn Bản Thác, tại thời điểm kiểm tra tuyến kênh hiện tại vẫn hoạt động bình thường. Hằng năm vào mùa mưa lũ đoạn đường ống này thường xuyên bị nước lũ phá hoại gây hư hỏng mất rất nhiều công sức và tốn kém về kinh phí để sửa chữa khắc phục.

Để đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định, lâu dài cho cánh đồng Nà Thài, thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang:

- Chỉ đạo thường xuyên kiểm, tra nạo vét, phát dọn tuyến kênh mương và hệ thống đường ống dẫn nước hiện nay; xây dựng phương án ứng phó, khắc phục sự cố công trình khi có mưa lũ xảy ra.

- Về lâu dài, chủ trì phối hợp với Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình, xác định rõ sự cần thiết phải đầu tư và ước tổng kinh phí đầu tư, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp đưa vào kế hoạch ưu tiên tu sửa, nâng cấp trong giai đoạn tới để trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

* Về đầu tư làm kênh mương cánh đồng Nà Ổi: Tuyến kênh dẫn nước tưới cho cánh đồng Nà Ổi, thôn Bản Thác dài khoảng 0,30km lấy nước từ công trình Nà Ổi thôn Bản Thác, xã Yên Hoa. Năm 2020 tuyến kênh đã được kiên cố hóa bằng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hiện nay vẫn đảm bảo tưới phục vụ sản xuất của nhân dân.