31Kéo đường cáp quang kết nối mạng internet đến khu Bản Va để nhân dân kịp thời nắm bắt cập nhật thông tin hằng ngày.
32Xem xét có phương án dồn 03 thôn: Nà Chẻ, Cốc Khuyết, Nà Luông về khu quy tập, để thuận lợi cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
33Tiếp tục giải quyết việc cấp bổ sung đất ở, đất sản xuất còn thiếu đối với các hộ di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
34Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất còn thiếu (nhà công vụ, lớp học, nhà bán trú học sinh) cho Trường Trung học phổ thông Yên Hoa, để đảm bảo công tác dạy học và sinh hoạt của giáo viên, học sinh nhà trường
35Đề nghị đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu cho khu vực ruộng đã khai phá bàn giao cho nhân dân sản xuất tại khu Nà Bản thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang
36Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn xã Yên Hoa, để phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân
37Đề nghị đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT190 (đoạn qua địa phận xã Đà Vị và xã Thượng Giáp), để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân
38Quan tâm xem xét có chế độ đối với giáo viên làm công tác quản lý học sinh tại các trường THPT có học sinh ở bán trú. Cử tri phản ánh, hiện nay số lượng học sinh thuộc diện bán trú ở tại trường nhiều, giáo viên phải kiêm nhiệm thêm công tác quản lý học sinh nhưng chưa có chế độ hỗ trợ đối tượng này
39Nghiên cứu, điều chỉnh lại địa giới hành chính khu đất Nà Đủng (Bản Lãm cũ) xã Khâu Tinh về xã Yên Hoa; điều chỉnh lại địa giới hành chính đất giáp ranh giữa thôn Khâu Pồng, xã Yên Hoa và thôn Hồng Ba, xã Hồng Thái theo địa giới trước khi có Quyết định 364.
40Đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐT90 từ xã Đà Vị đến xã Thượng Giáp, hiện nay nhiều đoạn bị sạt lở, cống rãnh 2 bên không thoát được nước, gây khó khăn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.
41Nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân xã trong thời gian huấn luyện, hiện nay thực hiện mức hỗ trợ cho dân quân xã theo Nghị quyết số 28/2011/NQ- HĐND ngày 31/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh là 37.000đ/người/ngày là không phù hợp
42Nghiên cứu tăng mức chi thường xuyên cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã, thôn. Nâng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, Hội người cao tuổi vì hiện nay mức hỗ trợ quá thấp (Trưởng ban công tác Mặt trận mức 120.000đ, các tổ chức chính trị - xã hội thôn 90.000đ). Hỗ trợ thẻ Bảo hiểm Y tế cho cán bộ không chuyên trách cấp thôn
43Sớm bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Yên Hoa đến trung tâm xã Khâu Tinh, đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân
44Ban di dân tái định cư tỉnh khẩn trương khắc phục tuyến đường từ trung tâm xã Yên Hoa đi thôn Bản Thác, Bản Va, hiện nay đã hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân
45Đầu tư xây dựng lưới điện quốc gia cho 02 thôn Khuổi Ma, Tấu Lìn của xã Hùng Lợi, thôn Ngòi Khù, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn; 3 thôn: Phú Linh, Khau Hán, Lung Lừa, xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa...và các thôn bản khác chưa có điện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân (cử tri đã kiến nghị nhiều nhưng chưa được thực hiện và chưa rõ là sẽ được đầu tư thực hiện ở năm nào, giai đoạn nào. Đề nghị trả lời rõ cho cử tri)