1

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với các trường bán trú, trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh. Hiện là 200% mức lương cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu đối với người lao động.

2

Xem xét đầu tư trang cấp đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cho các lớp dưới 5 tuổi Trường mầm non; Xem xét đầu tư trang cấp thiết bị dạy học cho các trường học trên địa bàn xã để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo.

3

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng học, các phòng học bộ môn và nhà ở bán trú cho học sinh bán trú Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sơn Phú.

4Xem xét nâng mức hỗ trợ cho nhân dân phục vụ nấu ăn tại các trường bán trú trên địa bàn tỉnh.
5Xem xét nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước trục đường Quốc lộ 279 đoạn từ chân đèo đến đỉnh đèo Bản Lằn. Hiện nay, do không có hệ thống rãnh nước nên khi tới mùa mưa, nước tràn qua đường gây xói lở, hư hỏng mặt đường và chảy xuống nhà ở của các hộ dân phía cuối chân đèo.
6Xem xét giao 5ha đất trồng lúa và 36ha đất sản xuất cho 30 hộ di dân ở khu Thôm Kiệu, thôn Nà Mu, xã Sơn Phú (cử tri phản ánh nội dung này đã kiến nghị nhiều lần và đã được trả lời nhưng hiện nay vẫn chưa được xem xét giải quyết dứt điểm).
7Nhà nước mở các công ty sản xuất tại tỉnh, huyện để tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.
8Tỉnh có ý kiến với Trung ương về các tiêu chí thang điểm bình xét hộ chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều có nhiều bất cấp cập không phù hợp với vùng nông thôn miền núi.
9Đầu tư xây dựng bưu điện văn hóa ở trung tâm xã để cho người dân tiếp cận đọc sách, báo, tạp chí, hướng dẫn về phát triển kinh tế - xã hội.
10Khẩn trương đầu tư điện lưới quốc gia cho thôn Bản Tàm, thôn Nà Sảm để phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân.
11Kiểm tra, thay thế đường dây trần 0,4kV bằng dây bọc nhựa tại thôn Bản Dạ; nâng cấp hệ thống cột, dây điện cho các hộ dân khu Nà Lèo, Nà Mu, đường dây do nhân dân tự kéo bị trùng võng không đảm bảo an toàn.
12Kiểm tra và có giải pháp xử lý nguồn nước sinh hoạt tại thôn Bản Dạ để đảm bảo nước sạch phục vụ nhân dân. Hiện nay, do mở đường đi xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, hằng năm mưa lũ trôi xuống nguồn nước ăn của nhân dân không đảm bảo vệ sinh.
13Khẩn trương xây kè taluy điểm trường thôn Nà Sảm đã bị sạt lở và làm đường bê tông sau trường phục vụ nhu cầu đi lại của 45 hộ dân.
14Cấp đủ đất ở cho 06 hộ di dân trung tâm xã theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ (hiện mới cấp được 250m2/hộ).
15Giao 36 ha đất sản xuất và làm mặt bằng 5ha đất trồng lúa cho 30 hộ di dân ở khu Thôm Kiệu, thôn Nà Mu.