Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây dựng bưu điện văn hóa ở trung tâm xã để cho người dân tiếp cận đọc sách, báo, tạp chí, hướng dẫn về phát triển kinh tế - xã hội.

TRẢ LỜI:

Hiện tại, xã Sơn Phú chưa có điểm bưu chính có người phục vụ, chỉ có thùng thư công cộng là điểm để người dân có thể gửi thư chờ nhân viên bưu điện đến thu gom. Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân huyện Na Hang làm việc tại xã Sơn Phú và thống nhất chọn vị trí xây dựng điểm bưu điện văn hóa xã tại khu đất tiếp giáp trạm y tế xã, diện tích khoảng 200m2.

Hiện tại, các sở, ngành và Bưu điện tỉnh đang thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương địa điểm xây dựng và báo cáo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cấp kinh phí đầu tư xây dựng điểm Bưu điện văn hóa xã tại xã Sơn Phú, huyện Na Hang theo quy định.