Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị:

Khẩn trương đầu tư điện lưới quốc gia cho thôn Bản Tàm, thôn Nà Sảm để phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Sở Công Thương đang triển khai thực hiện Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020, trong đó: Thôn Bản Tàm được đầu tư xây dựng mới 4,643km đường dây trung thế, 01 trạm biến áp công suất 75kVA và 4,948km đường dây hạ thế; thôn Nà Sảm được đầu tư xây dựng mới 4,632km đường dây trung thế, 01 trạm biến áp công suất 50kVA và 4,911km đường dây hạ thế.

Hiện nay, công trình nêu trên đã hoàn thành công tác khảo sát, lập dự án đầu tư nhưng do nguồn vốn cấp còn hạn chế nên chưa triển khai xây dựng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương khẩn trương thực hiện hạng mục đường dây và trạm biến áp cấp điện cho thôn Bản Tàm, thôn Nà Sảm, xã Sơn Phú, huyện Na Hang theo kế hoạch ngay sau khi được cấp vốn.