16Cấp đủ đất ở cho 06 hộ di dân trung tâm xã theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ (hiện mới cấp được 250m2/hộ).
17Giao 36 ha đất sản xuất và làm mặt bằng 5ha đất trồng lúa cho 30 hộ di dân ở khu Thôm Kiệu, thôn Nà Mu.
18Quy hoạch khu dân cư thôn Nà Lạ, hiện nay đa số các hộ dân trong thôn đã xuống dọc đường 279 dựng nhà, sinh sống cố định.
19Khẩn trương sửa chữa đoạn đường khu Thuôm Kiệu - Nà Mu (đang trong thời gian bảo hành) thuộc mặt bằng 30 hộ dân di dân, hiện nay đã bị xuống cấp, rãnh thoát nước bị hư hỏng.
20Sớm giao đất sản xuất cho 30 hộ thuộc diện di dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao ở thôn Phia Chang về Thuôm Kiệu, Nà Mu từ năm 2015 nhưng đến nay chưa được cấp đất sản xuất.
21Tiếp tục đầu tư kinh phí làm đường bê tông, xây cống, rãnh thoát nước; hoàn thiện tuyến đường Quốc lộ 279 đi qua các thôn Phia Trang, Nà Cọn, Nà Lạ, xã Sơn Phú tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, giao lưu phát triển kinh tế.
22Hỗ trợ kinh phí để lắp đặt pin năng lượng mặt trời cho các hộ dân ở các thôn xa trung tâm không có điện lưới lưới Quốc gia.
23Nâng cấp đường từ Quốc lộ 279 về đến thôn Bản Tàm và thôn Nà Sảm, hiện nay nhân dân đi lại rất khó khăn.
24Khẩn trương giao đất sản xuất cho 30 hộ dân ở khu có nguy cơ sạt lở đã về ở tại khu dân cư Thuôm Kiệu, để nhân dân ổn định cuộc sống.
25Đầu tư đường điện đến thôn Nà Sảm, Nà Tàm để phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và việc dạy học tại các điểm trường.