16Tiếp tục đầu tư kinh phí làm đường bê tông, xây cống, rãnh thoát nước; hoàn thiện tuyến đường Quốc lộ 279 đi qua các thôn Phia Trang, Nà Cọn, Nà Lạ, xã Sơn Phú tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, giao lưu phát triển kinh tế.
17Hỗ trợ kinh phí để lắp đặt pin năng lượng mặt trời cho các hộ dân ở các thôn xa trung tâm không có điện lưới lưới Quốc gia.
18Nâng cấp đường từ Quốc lộ 279 về đến thôn Bản Tàm và thôn Nà Sảm, hiện nay nhân dân đi lại rất khó khăn.
19Khẩn trương giao đất sản xuất cho 30 hộ dân ở khu có nguy cơ sạt lở đã về ở tại khu dân cư Thuôm Kiệu, để nhân dân ổn định cuộc sống.
20Đầu tư đường điện đến thôn Nà Sảm, Nà Tàm để phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và việc dạy học tại các điểm trường.