Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị:

Quy hoạch khu dân cư thôn Nà Lạ, hiện nay đa số các hộ dân trong thôn đã xuống dọc đường 279 dựng nhà, sinh sống cố định.

TRẢ LỜI:

Phạm vi đất cử tri đề nghị quy hoạch khu dân cư dọc hai bên đường quốc lộ 279 (từ cầu Pác Hẩu đến thôn Nà Lạ) phía bên trên đường thuộc đất rừng phòng hộ, phía dưới đường nằm trong hành lang an toàn đường quốc lộ 279 do đó không đủ điều kiện lập quy hoạch theo quy định.

Để tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai theo đúng quy định của Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển mục đích đất trái phép, không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt,... Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phải kiểm điểm, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nếu để xảy ra sai phạm.