1

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với các trường bán trú, trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh. Hiện là 200% mức lương cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu đối với người lao động.

2

Trang cấp sách giáo khoa cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 để học sinh được mượn sử dụng vì phụ huynh trên địa bàn xã chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về kinh tế.

3

Đầu tư xây dựng nhà công vụ, nhà hiệu bộ cho trường mầm non.

4

(1) Xem xét có chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ nhà trẻ ở xã thuộc khu vực I như chính sách quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

(2) Xem xét có chính sách hỗ trợ tiền ...

5Đề nghị xem xét đầu tư đường dây điện 0,4 kV trên địa bàn 02 thôn Nà Mục và Bản Tân. Hiện nay còn 11 hộ dân thuộc thôn Nà Nục chưa có điện; một số nhóm hộ gia đình thôn Bản Tân nhân dân tự kéo đường dây điện song do khoảng cách xa, không đảm bảo an toàn và điện năng phục vụ sinh hoạt, sản xuất.
6Xem xét việc hỗ trợ, đền bù cho 56 hộ dân thôn Nà Pục, xã Đà Vị về đất ở, đất sản xuất, những nhân khẩu trong lúc kiểm kê còn sống khi di chuyển thì đã chết vì vậy không được tính.
7Tỉnh nghiên cứu, xem xét cho tách thôn Nà Đứa và thôn Khuổi Nạn
8Có giải pháp quản lý nguồn lợi thuỷ sản trên vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang; kiểm tra và xử lý nghiêm việc người dân tự ý đánh bắt thủy sản bằng kích điện làm cạn kiệt nguồn thủy sản
9Kéo đường điện đến các khu dân cư thôn Khuổi Tích
10Nâng cấp trạm điện cho thôn Nà Pục để đảm bảo đủ điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân
11Khẩn trương khắc phục đoạn đường bị sạt lở và các điểm sạt lở ta luy dương vùi lấp rãnh đoạn từ khu vực đầu cầu Đà Vị vào thôn Bắc Lè
12Xây dựng hệ thống thoát nước rãnh dọc tại khu 22 hộ dân tái định cư thôn Nà Pục
13Đầu tư xây dựng lại 02 kênh mương Khuổi Ông và Phai Mạ, thôn Nà Pục hiện nay đã bị hư hỏng nặng không có khả năng cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất.
14Đầu tư xây nhà công vụ cho giáo viên và phòng học cho học sinh điểm trường Bản Tâng
15Đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi cho thôn Bản Tâng