Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Trang cấp sách giáo khoa cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 để học sinh được mượn sử dụng vì phụ huynh trên địa bàn xã chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về kinh tế.

TRẢ LỜI:

Trong những năm học vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân để tặng sách giáo khoa cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, do nhu cầu lớn trong khi số lượng sách cho, tặng có hạn nên chưa đáp ứng nhu cầu. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tổng hợp nhu cầu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phương án trang cấp sách giáo khoa cho thư viện các trường học để cho học sinh thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo mượn.