Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Kéo đường điện đến các khu dân cư thôn Khuổi Tích

TRẢ LỜI:

Thôn Khuổi Tích được cấp điện qua trạm biến áp Khuổi Tích với công suất 100kVA-35/0.4kV cấp điện cho 132 khách hàng, tuy nhiên vẫn còn một số nhóm hộ dân ở cách xa đường dây hạ áp. Các hộ dân tự đầu tư kéo đường dây từ sau công tơ về đến nhà. Hiện tại, do khó khăn về nguồn vốn nên Công ty Điện lực Tuyên Quang chưa thể thực hiện được ngay. Trong những năm tới khi bố trí được nguồn vốn, Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ triển khai thực hiện.