Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét việc hỗ trợ, đền bù cho 56 hộ dân thôn Nà Pục, xã Đà Vị về đất ở, đất sản xuất, những nhân khẩu trong lúc kiểm kê còn sống khi di chuyển thì đã chết vì vậy không được tính.

TRẢ LỜI:

Toàn bộ đất ở, đất sản xuất và tài sản trên đất của các hộ gia đình thôn Nà Pục, xã Đà Vị đã được kiểm kê, lập phương án bồi thường theo hồ sơ kiểm kê và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-CT ngày 30/01/2008 phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang (80 hộ gia đình thuộc thôn Nà Pục, xã Đà Vị, huyện Na Hang, Tuyên Quang); Quyết định số 1225/QĐ-CT ngày 28/7/2008 phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang (70 hộ gia đình thuộc thôn Nà Pục, xã Đà Vị, huyện Na Hang đến tái định cư tại huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang). Kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã được Ban Di dân, tái định cư huyện Na Hang thanh toán 100% giá trị cho các hộ theo dự toán đã được phê duyệt.

Đối với những nhân khẩu có trong biên bản kiểm kê nhưng đã chết trước khi di chuyển được hỗ trợ chế độ làm nhà nơi ở mới 7.000.000 đồng/khẩu, không được hỗ trợ ổn định đời sống vì lý do đã chết không còn nhu cầu ổn định đời sống.