Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Xây dựng hệ thống thoát nước rãnh dọc tại khu 22 hộ dân tái định cư thôn Nà Pục

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang xem xét đưa công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện theo quy định.