Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Có giải pháp quản lý nguồn lợi thuỷ sản trên vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang; kiểm tra và xử lý nghiêm việc người dân tự ý đánh bắt thủy sản bằng kích điện làm cạn kiệt nguồn thủy sản

TRẢ LỜI:

Về việc này, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã xây dựng Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 31/12/2019 về việc thực hiện Đề án phát triển thủy sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2025 và Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 02/3/2020 về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản trên địa bàn huyện năm 2020. Bên cạnh đó, huyện thường xuyên tạo điều kiện cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vay vốn có hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 và Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh để phát triển nuôi trồng thủy sản trên hồ thủy điện, nâng cao giá trị sản phẩm và xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức vận động người dân khai thác, đánh bắt thủy sản trên sông, hồ thủy điện Tuyên Quang cam kết bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ở các vùng nước sông, hồ thủy điện theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Năm 2020, đã cho ký cam kết về đánh bắt, nuôi trồng, bảo vệ môi trường nuôi thủy sản theo quy định của Luật thủy sản đối với 25 hộ gia đình. Đẩy mạnh việc xã hội hóa các hoạt động thả cá để tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn, ưu tiên lựa chọn đối tượng thả là các loài cá bản địa, các loại cá có giá trị kinh tế cao (Chiên, Lăng, Bỗng, Dầm xanh, Anh Vũ) trên vùng nước hồ thủy điện Tuyên Quang nhằm phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản có nguy cơ bị cạn kiệt và thực hiện nội dung bảo vệ và thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất thủy sản trên địa bàn huyện năm 2020.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản trên sông, hồ thủy điện, nhất là tại các khu vực bãi cá đẻ, bãi giống tự nhiên trong mùa sinh sản; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản, đặc biệt là các hành vi, như: Sử dụng các biện pháp khai thác thủy sản mang tính hủy diệt, sử dụng ngư cụ cấm, nghề cấm, khai thác các loài trong danh mục cấm. Trong 10 tháng đầu năm 2020 đã phát hiện, xử lý 04 vụ/07 đối tượng có hành vi sử dụng xung kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 26.000.000 đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ cấm khai thác thủy sản theo các quy định hiện hành; đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kêu gọi các các tổ chức, cá nhân thực hiện thả giống tái tạo và phóng sinh các loài thủy sản nhằm phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sảntrên vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang.