Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Tỉnh nghiên cứu, xem xét cho tách thôn Nà Đứa và thôn Khuổi Nạn

TRẢ LỜI:

Tại khoản 2, Điều 3 và khoản 1, khoản 2 Điều 7 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố quy định:

Không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định; thực hiện sáp nhập các thôn, tổ dân phố phù hợp với điều kiện, đặc điểm từng địa phương.

Trong trường hợp do khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền cấp xã, tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố yêu cầu phải thành lập thôn mới, tổ dân phố mới thì quy mô số hộ gia đình đối với thôn ở xã có từ 150 hộ gia đình trở lên và các điều kiện khác về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân.

Đối với các trường hợp đặc thù: Thôn, tổ dân phố nằm trong quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch giãn dân, thôn hình thành do di dân ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa...; thôn có địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn thì quy mô thôn có từ 50 hộ gia đình trở lên;...

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Đà Vị kiểm tra, xem xét giải thích để cử tri biết và căn cứ vào tình hình thực tế ở thôn để thực hiện theo đúng quy định hiện hành.