Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Nâng cấp trạm điện cho thôn Nà Pục để đảm bảo đủ điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân

TRẢ LỜI:

Thôn Nà Pục được cấp điện qua trạm biến áp Nà Pụccó công suất 50KVA-35/0,4kV, với 02 lộ đường dây 0,4kV, lộ I dài 1,11km, lộ II dài 0,78km, dây dẫn đường trục của 02 lộ là dây XLPE 4*50mm², đảm bảo cung cấp điện an toàn cho các hộ dân sống ở Nà Pục.

Trước thời điểm ngày 28/03/2019, trạm biến áp Nà Pục có 120 khách hàng sử dụng điện, sau khi trạm biến áp Phay Khằn 2 được xây dựng xong và đưa vào vận hành, một phần khách hàng (34 khách hàng) của trạm biến áp Nà Pục đã được chuyển sang sử dụng điện tại trạm biến áp Phay Khằn 2. Hiện tại,trạm biến áp Nà Pục chỉ còn 86 khách hàng sử dụng điện. Sắp tới sẽ đóng điện trạm biến áp Nà Bản, số lượng khách hàng được chuyển sang sử dụng điện tại trạm biến áp Nà Bản khoảng 25 khách hàng, khi đó trạm biến áp Nà Pục chỉ còn lại 61 khách hàng, do vậy không phải nâng công suất trạm biến áp Nà Pục.