Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị:

Khẩn trương khắc phục đoạn đường bị sạt lở và các điểm sạt lở ta luy dương vùi lấp rãnh đoạn từ khu vực đầu cầu Đà Vị vào thôn Bắc Lè

TRẢ LỜI:

Về việc này, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã giao các đơn vị liên quan xác minh khối lượng sạt lở tuyến đường, khối lượng sạt lở do ảnh hưởng của mưa lũ năm 2019 và năm 2020. Tuy nhiên, do khối lượng sạt lở rất lớn, chưa bố trí được nguồn kinh phí để xử lý, khắc phục.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ nhân dân đi lại trên tuyến đường này; đồng thời khẩn trương rà soát, tổng hợp khối lượng sạt lở, xem xét cân đối nguồn kinh phí để thực hiện khắc phục đoạn đường.