Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị:

Khẩn trương sửa chữa đoạn đường khu Thuôm Kiệu - Nà Mu (đang trong thời gian bảo hành) thuộc mặt bằng 30 hộ dân di dân, hiện nay đã bị xuống cấp, rãnh thoát nước bị hư hỏng.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường khu Thuôm Kiệu được đầu tư xây dựng hoàn thành từ năm 2014 nhằm phục vụ việc đi lại cho nhân dân trong thôn và 30 hộ tái định cư. Hiện nay, tuyến đường đang phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, trong năm 2016 và tháng 7/2018 liên tiếp có những trận mưa lớn làm sạt mái ta luy âm của tuyến đường trong khu tái định cư (chiều dài khoảng 20 m). Sau khi kiểm tra thực tế,  ngày 26/8/2018 Chi cục Phát triển nông thôn đã phối hợp với nhà thầu xây dựng (Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Trung Thành) thực hiện sửa chữa, khắc phục đoạn đường khu tái định cư Thuôm Kiệu - Nà Mu cùng một số hạng mục bổ sung trong dự án. Dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10/2018 để bàn giao công trình cho xã quản lý, sử dụng.