Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng học, các phòng học bộ môn và nhà ở bán trú cho học sinh bán trú Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sơn Phú.

TRẢ LỜI:

- Đối với hạng mục Nhà ở bán trú học sinh: Được đầu tư xây dựng với quy mô Nhà bán trú học sinh 02 tầng 16 phòng, tổng mức đầu tư là 7,06 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Na Hang được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang phê duyệt tại Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 09/6/2023. Đến nay Ban Quản lý đã hoàn thành thủ tục đấu thầu và ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây lắp ngày 25/6/2023, tổng thời gian thi công là 300 ngày. Ngày 01/7/2023, Ban Quản lý đã tổ chức bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên trong phạm vi thi công vướng mắc một nhà bán trú học sinh (nhà lắp ghép 04 gian) chưa di chuyển do đó nhà thầu chưa triển khai thi công được. Đề nghị Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sơn Phú khẩn trương di chuyển để có mặt bằng cho nhà thầu triển khai thi công. Đồng thời Ban Quản lý sẽ tiếp tục đôn đốc, yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thiết bị và vật liệu đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành đưa công trình vào sử dụng (dự kiến trong quý II năm 2024) khi có mặt bằng để nhà thầu thi công.

- Đối với các hạng mục phòng lớp học, các phòng học bộ môn: Hiện nay các hạng mục này chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Sau khi có chủ trương đầu tư, Ban Quản lý sẽ tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.