Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị:

Khẩn trương xây kè taluy điểm trường thôn Nà Sảm đã bị sạt lở và làm đường bê tông sau trường phục vụ nhu cầu đi lại của 45 hộ dân.

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa thể đầu tư xây dựng công trình được. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang rà soát, xem xét đưa công trình vào danh mục kế hoạch đầu tư công của huyện giai đoạn 2021-2025 để thực hiện theo quy định.