Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Hồng Thái, Xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét, lựa chọn, quy hoạch xây dựng khu vực bến Thủy tại vị trí không làm ảnh hưởng đến việc mở rộng Nhà máy thủy điện Tuyên Quang cũng như không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tạo điều kiện cho phát triển du lịch, kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó có dự kiến nghiên cứu, mở rộng Nhà máy thủy điện Tuyên Quang thêm 01 tổ máy bên phía bờ phải nhà máy hiện nay, được biết huyện Na Hang đã phê duyệt quy hoạch khu vực bến thủy với quy mô tổng thể phục vụ du lịch, thương mại, dịch vụ và quy hoạch bến thủy cho việc lưu thông đường thủy, tuy nhiên lại trùng với khu vực dự kiến mở rộng nhà máy thủy điện Tuyên Quang

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang có công suất 342 MW. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, hằng năm Nhà máy cung cấp trên 1,2 tỷ kWh điện cho hệ thống lưới điện quốc gia. Hồ thủy điện Tuyên Quang với dung tích 2,26 tỷ m3, trong đó dung tích phòng lũ là 1 tỷ m3, đảm bảo phòng chống lũ cho tỉnh Tuyên Quang, tham gia giảm lũ đồng bằng sông Hồng, đồng thời đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho đồng bằng sông Hồng. Sau hơn 10 năm Nhà máy thủy điện Tuyên Quang đi vào vận hành, chỉ có 4 năm do thời tiết rất khô hạn, nhà máy thủy điện Tuyên Quang không thực hiện xả lũ, các năm còn lại đều thực hiện xả nước trong mùa mưa lũ. Trong năm 2017 Nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang phải thực hiện nhiều đợt xả lũ trong các tháng mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10. Lượng nước xả lũ không được khai thác vào việc phát điện, gây lãng phí tài nguyên, giảm hiệu quả kinh tế của nhà máy.

Ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 tại Quyết định số 500/QĐ-TTg, trong đó dự án nhà máy Thủy điện Tuyên Quang mở rộng nằm trong Phụ lục III Danh mục các dự án thuỷ điện tiềm năng. Ngay sau khi Quy hoạch được phê duyệt, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai thực hiện Dự án nhà máy Thủy điện Tuyên Quang mở rộng và cùng thống nhất báo cáo Bộ Công Thương đưa Dự án nhà máy Thủy điện Tuyên Quang mở rộng, công suất 120 MW vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã chủ động, tích cực nghiên cứu, khảo sát các phương án sơ bộ xây dựng dự án Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang mở rộng.

Tiếp thu ý kiến của Cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá toàn diện phương án xây dựng Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang mở rộng để lựa chọn phương án phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tạo điều kiện cho phát triển du lịch, kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho Nhân dân trên địa bàn.