Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị:

Nhà nước mở các công ty sản xuất tại tỉnh, huyện để tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.

TRẢ LỜI:

Trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã tích cực quảng bá, thu hút, mời gọi đầu tư vào tỉnh, đã có một số nhà đầu tư lớn đang tiến hành đầu tư, như: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn FLC, Tập đoàn khách sạn Mường Thanh, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO, Công ty cổ phần Woodsland, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất giày Chung Jye Việt Nam,... Nhiều Tập đoàn lớn, Tổng công ty, tổ chức trong nước và nước ngoài đã khảo sát, nghiên cứu môi trường đầu tư tại tỉnh, như: Tập đoàn Sungroup, Tập đoàn TH, Tập đoàn DSH (Tây Ban Nha), công ty DELTA, tổ chức JETRO và JICA. Việc thu hút được các doanh nghiệp hoạt động tại tỉnh đã tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp tục mời gọi, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát địa điểm để nghiên cứu thực hiện các dự án tại tỉnh nói chung và tại huyện Na Hang nói riêng, như: Dự án xây dựng nhà máy chế biến chè Shan Tuyết gắn với vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn VietGAP; Dự án Nhà máy thủy sản đông lạnh Na Hang; Dự án Khu thể thao trên nước thuộc Khu du lịch sinh thái Na Hang;... để góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương theo kiến nghị của cử tri.