Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị:

Xem xét đầu tư trang cấp đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cho các lớp dưới 5 tuổi Trường mầm non; Xem xét đầu tư trang cấp thiết bị dạy học cho các trường học trên địa bàn xã để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo.

TRẢ LỜI:

Trong những năm vừa qua, kinh phí của tỉnh tập trung mua sắm đồ dùng, thiết bị dạy học (TBDH) tối thiểu cho các nhóm trẻ thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang (Khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành cấp đủ đồ dùng, TBDH cho các nhóm trẻ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ các nguồn vốn để trang cấp đồ dùng, TBDH cho các lớp mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

Đối với trang thiết bị cho các phòng nhà hiệu bộ, đề nghị các nhà trường đề xuất nhu cầu với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang để cân đối, từng bước trang cấp cho nhà trường để đáp ứng nhu cầu phục vụ các hoạt động giáo dục.